Школа “Касталия“ с дата за родителска среща

Архив

Литературен клуб и младежки медиен център „Касталия“ ще проведе среща с родителите от 18 ч. на 26.09.2019 г. в сградата на ОДК (Варна, ул. „П. Каравелов“ №3а).
За контакт и допълнителни въпроси: 0878/126 – 046, г-жа Магдалена Маркова, ръководител на школа „Касталия“.