Школа “Импресия“ отгърна завесата за модерното изкуство

Архив

„Изкуството произтича от действителността, но не дублира фактите и явленията, а извлича от тях емоционално-смисловият им еквивалент“.

Това сподели в галерия „Ларго“ Илиана Бораджиева, ръководител на школа по изобразително изкуство „Импресия“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Галерията на Нели Вълчева бе домакин на открит урок за родители и ученици. Темата на занятието бе „Въведение в модерното изкуство“.

Пред присъстващите Бораджиева представи основни стилови направления като импресионизъм, постимпресионизъм, фовизъм, експресионизъм, кубизъм, абстракционизъм, футуризъм, сюрреализъм и сецесион. Урокът имаше за цел да запознае и приобщи широката аудитория с модерното изкуство в контекста на епохата, когато е възникнало, като отражение на духа на времето. Бяха представени и основните „интрументи“ на изкуствоведите – естетиката и художествената критика.

Сред гостите в галерия „Ларго“ бе и Григория Иванова, зам.-директор на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна.