Школа „Зоология и препариране“ в Океаноложки институт – Аспарухово

Uncategorized
http://news.varna24.bg/303356.html
http://news.varna24.bg/303945.html 

На 10 ноември 2011г. възпитаниците на школа „Зоология и препариране“ към Общински детски комплекс посетиха Океаноложки институт – Аспарухово. Школата с ръководител Георги Райчев, предаде ихтиологичен материал, събран по време на експедиции на професор Доброволов и доцент Петя Илиева.

По традиция школата провежда експедиции по басейна на река Камчия и други реки, вливащи се в Черно море. През тази учебна година децата от школата уловиха и направиха биометрични изследвания на няколко вида риби – морунаш, костур, речни попчета, уклеи, мряна.

По време на срещата доцент Илиева запозна учениците с интересна презентация „Приложение на генетичните методи за изследване на биоразнообразието и опазването на рибните популации в Черно море“.

Научните работници от института благодариха на децата за предоставения материал за изследване и ги поканиха за партньори в разработката на бъдещи проекти.