Школа „Европейски мост“ с проект „Заедно на училище“

Uncategorized

Проектът”Заедно на училище”

Проектът „Подай ръка”, който вече 4-та година представя желанието на децата от школите  „Европейски мост” и „Православни християнски традиции и ценности” към ОДК с ръководители Долорес Коева и Дарина Кючукова, да работят заедно.

На 24.11.2014 г., съвместно със  СОУ за ДНЗ ”Проф. д-р Иван Шишманов”, в кв. Аспарухово,  се проведе поредния бинарен урок на тема ”Заедно на училище”. Този път занятието e насочено към изобразителното изкуство.Г-жа Таня Блажева  разработи  заедно с децата от двете  школи „Проект за украса на битов предмет”. За един учебен час, всички се справиха чудесно и изложиха своите изобретения на масата за оценка и обобщение от г-жа Блажева и гостите, които присъстваха на урока.

Тези съвместни инициативи развиват уменията на децата, търсят се личностните интереси и заложби.Този проект е подчинен на Деня на толерантността /16 ноември/, за да докажат, че истинската толерантност е израз на дълбоко уважение, което трябва да се възпитава и развива у всеки от нас.