Школа “Европейски мост“ на Младежка среща в Добрич

Uncategorized

Между 3-ти и 4-ти април в Младежки център Добрич младите европейци от школа „Европейски мост” взехме участие в Североизточна младежка среща, където 2 дeнa дебатирахме и дискутирахме младежката активност с председателите на Общински ученически парламент – Балчик, както и с представители на Консултативен и ученически съвет – Добрич и СУ“Любен Каравелов“. Срещата започна с презентация на всяка организация, което ни позволи да се запознаем отблизо с целите и постиженията й. Структурата, организацията и дейностите на организациите бяха различни, но има нещо, което обедини всички ни – мотивацията на да се развиваме като личности и безспирният ентусиазъм да подобряваме средата и условията за живот на младите. Следващият етап от срещата бе посветена на човешките права – вечна тема, която не получава достатъчно внимание в училище. Благодарение на съчетанието от теоретично въведение в проблематиката, дискусия и тематична отборна игра успяхме да неусетно да запомним основните си права и да се почувстваме уверени и способни да ги защитаваме в ежедневието и пред закона. Обучението на тема човешки права послужи за поредното доказателство, че неформалното образование е и полезно, и приятно (а според мен – необходимо).

На 4-ти април се запознахме с Европейска младежка кампания „No hate“ – „Движение за език без омраза”. Кампанията цели да предотврати кибертормоза, един от най-големите проблеми на дигиталното време. В рамките на обучението разбрахме, че всеки може да противодейства на езика на омразата само с един клик тук (https://www.nohatespeechmovement.org/join-the-movement-chain).
Заключителният етап от младежката среща протече под формата на своеобразна „Среща с кмета” – трима от активните младежи заеха ролите на кмет, заместник-кмет и общински съветник, а останалите бяха разделени на 3 отбора, които да изготвят краткосрочен и дългосрочен план за младежко развитие в местната общност. В трите плана една идея беше константна – желанието на младите активно да бъдат включвани в местното управление, като сформират своеобразна младежка комисия с правото на глас при вземането на решения, засягащи младежта.

София Недева