Школа „Графичен дизайн“

ВЕЛИНА ХРИСТОВА – ГОСПОДИНОВА, учител

тел. 0878/ 362 029

е-mail: velina.gospodinova@odk-varna.com

Школа „Графичен дизайн“ отваря врати в ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр.Варна, за учебната 2021/2022 г.  Обучението има за цел да запознае учениците със основите на графичния дизайн, да развие зрителните им възприятия и наблюдателност, въображение и фантазия, както и да формира естетическо възприятие и художествен вкус. Възпитаниците на школата ще усвоят основни принципи, техники, знания за съчетаване на цветовете, работа с различни графични програми и др. Децата ще бъдат разделени по възрастови групи. Обучението в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, е напълно безплатно. Приемът в школите на ОДК се осъществява посредством електронна система, която е активна от 1.06.2021 г. до 31 август.

Школата провежда занятията си в сградата на ОДК – ул. „Петко Каравелов“ 3А