Школа „Балет“ в юбилеен концерт

Uncategorized

Снимки от участието на школа „Балет“ в юбилейния концерт – 110 години  Варненска Търговска Гимназия „Г.С. Раковски“, който се проведе на 25 април в Пленарна зала на Община Варна.