Четирима възпитаници на ОДК взеха участие в дигитална среща на Европейския младежки парламент

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

За пръв България бе домакин на дигитална среща на Европейския младежки парламент. Да присъстват на нея бяха одобрени четирима младежи от школа по гражданско образование „Детски и младежки парламент – Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. В периода 28.01 до 01.02 включително, те получиха шанса да се запознаят отблизо с функциите на Европейското законодателство. Срещата бе проведена изцяло на английски език, предвид международното присъствие. Участниците бяха разделени на отбори, като всеки отбор получи задача да оформи визия по даден реален проблем, съществуващ в рамките на Европейския съюз. Проблемите покриваха разнообразни аспекти от социалната действителност в Съюза. Участниците имаха привилегията да присъстват на уъркшопи, водени от експерти, в своите области, които ги подготвиха за изграждането на своя проект и съставянето на речи за дебат. Впечатление направи интерактивният подход на отговорниците на групите, които се стараеха да сближат своите поверени младежи и да ги накарат да се чувстват възможно най-комфортно. Въпреки натоварения график на мероприятието, който включваше срещи от рано сутрин до късно вечер, умора не се усети от никого от участващите млади хора.

Даница Костова