ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, организира Ден на отворените врати

Архив Детски вокален ансамбъл "Сребърни звънчета" Детски хор "Добри Христов" Кино школа "Братя Люмиер" Литературен клуб и младежки медиен център "Касталия" Народен хор "Българче" Танцов ансамбъл „Българче“ Школа "Графичен дизайн" Школа по етнография и народни занаяти „Творилницата“ Школа по изобразително и приложно изкуство "Палитра" Школа по изобразително изкуство "Импресия" Школа по конструиране "Сръчни ръце" Школа по православни християнски ценности и традиции - иконопис Школа по фотография "Позитив"

На 27 май ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, отваря врати за учениците, които ще кандидатстват за прием в школите на ОДК за учебната 2022/2023 г. и техните родители.  Всички гости ще имат възможност да се срещнат и разговарят с преподавателите, да научат повече за работата с деца, електронната система за прием, възрастовите ограничения, да се сдобият с рекламни материали, както и да се запознаят с учебната база.

ЦПЛР – ОДК, гр. Варна е институция в системата на образованието и осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5- до 18-годишна възраст в община Варна. Организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Обучението в школите на ОДК е безплатно!

ГРАФИК ЗА СРЕЩИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Адрес: ул. „Петко Каравелов“ № 3А

Детски вокален ансамбъл „Сребърни звънчета“ – ръководител Юлия Недева, 11-12 ч.,

кабинет №7

Литературен клуб и младежки медиен център „Касталия“ – ръководител Магдалена Маркова, 11-12:30 ч., кабинет №10

Детски хор „Добри Христов“  – диригент Галина Станишева, 11-13 ч., кабинет №12

Танцов ансамбъл „Българче“ – ръководител Ирена Станева, 11-13 ч., учителска стая

Народен хор „Българче“ – ръководител Диляна Михалева, 11-13 ч., кабинет №8

Школа Православни християнски ценности – Иконопис – ръководител Илка Колева, 11-14 ч., двор на ОДК

Кино школа „Братя Люмиер“  – ръководител Елица Матеева, 13-15 ч., кабинет №10

Школа по графичен дизайн – ръководител Велина Господинова, 13:30-14:30 ч., кабинет №14

Школа по фотография „Позитив“ – ръководител Елвира Георгиева, 16:30-17:30 ч., кабинет №11

 

Обща информация по електронната система за прием, уеб страница на ЦПЛР – ОДК, социални мрежи – инж. Григория Иванова, зам.-директор на ОДК, 17-18 ч., кабинет №14

 

Адрес: ул. „Студентска“ №11, Арт център на ЦПЛР – ОДК

 

Школа по изобразително изкуство „Импресия“ – ръководител Илиана Бораджиева, 15-18 ч.

Школа по приложно изкуство и етнография „Творилницата“ – ръководител Мария Борисова,

15 – 18 ч.

Школа по изобразително и приложно изкуство „Палитра“ – ръководител Йорданка Аргирова, 15-18 ч.

Школа по конструиране „Сръчни ръце“ –  ръководител Маргарита Гигова, 15-18 ч.

 

Молим, да проявите уважение към всички останали и да бъдете на място 10 минути преди началния час на избраната от Вас среща.

Лице за контакт: Емилиян Ялъмов, организатор в ОДК – Варна, тел. 0878/ 362025; 0887/ 545556

www.odk-varna.com