ЦПЛР – ОДК, ГР. ВАРНА ПРОВЕДЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЦПЛР – ОДК С РОДИТЕЛИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА“

Uncategorized

На 10.03.2017 г. от 14.00 ч.  в зала 1 на хотел “Черно море”  се проведе научно-практически семинар на тема  „Взаимодействие на ЦПЛР – ОДК с родители, институции и организации за възпитанието на децата“. Гости на форума бяха Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности”, Коста Базитов – зам. кмет  в Община Варна, Веселин Рашев –  председател на СБУ-Варна, педагози, психолози, общественици, представители на институции, работещи с деца, неправителствени организации, родители на деца, които посещават школите на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна.

С доклади по темата  участваха ръководители на школи и състави от направленията „Наука“, „Изкуство“ и „Спорт“. Участието на учителите с доклади е част от квалификационната програма на ОДК. Някои от акцентите в докладите са: „Цели на съвременното възпитание”, „Очаквания и резултати от взаимодействието родител – учител при обучението и възпитанието на децата“, „Значението на християнската култура за възпитанието на подрастващите“, „Ролята на учителя по изкуство във взаимоотношенията родител – даровито дете”, „Детски и младежки парламент – Гражданско образование“ – НПО – едно партньорство в полза на младите“.

Участие в семинара взеха проф. д.п.н. Николай Колишев, отец Василий Шаган, родители на ученици от ОДК.

снимки: Надежда Шипкова