Статут на конкурса

Статут на Национален ученически конкурс за фотография „Моята България“ – Варна, 2024 г.

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“ – ВАРНА, 2023 г.

Статут на XXI Национален ученически конкурс Моята България, Варна 2022

Статут на XX регионален ученически конкурс „Моята България“ , Варна 2021 (в електронна среда)