Протокол за класиране на участниците

Протокол на журито от НК за художествена фотография „Моята България“, Варна 2024 г.

Протокол на журито от НК за художествена фотография „Моята България“, Варна 2023

Протокол на журито от XXI Национален ученически конкурс „Моята България“, Варна 2022, раздел „Художествено слово“

Протокол на журито от XXI Национален ученически конкурс „Моята България“, Варна 2022, раздел „Художествена фотография“

Протокол на журито от XX Регионален ученически конкурс „Моята България“, Варна 2021 – раздел „Художествена фотография“

Протокол на журито от XX Регионален ученически конкурс „Моята България“ , Варна 2021 – раздел „Художествено слово“