Ученици се запознаха с правилата за безопасно ползване на интернет

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

На 16 февруари в ОУ “Панайот Волов“ се проведе бинарен урок на тема:“ С уж познат на „среща с непознат“, реализиран от г-жа Ирина Владимирова, класен ръководител на 4а клас и г-жа Дарина Кючукова, ръководител  на школа „Православни християнски ценности и традиции при ЦПЛР- ОДК, гр. Варна. По време на занятието учениците се запознаха с правилата за безопасно ползване на интернет и проведоха дискусия по темата.