Ученици разработиха идейни проекти за озеленяване на храм

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

На 31 март 2021 г. в ОУ „Панайот Волов“ бе проведен STEM урок на тема: „Идеен проект за озеленяване двора на храм „Св. Атанасий“ в кв. „Виница“. Занятието с учениците от 3а клас бе под ръководството на г-жа Дарина Кючукова, ст. учител – богослов в ЦПЛР – Общински детски комплекс и  г-жа Ирина Владимирова, начален учител в ОУ „Панайот Волов“. Урокът бе реализиран в електронна среда от разстояние. Учениците бяха разделени на 3 екипа. Всеки екип разработи и представи свой идеен проект за цветна градина. Някои избраха Витлеемска звезда, а други Великденско яйце и кръст. По време на урока учениците използваха знанията си по религия, математика, човекът и природата и информационни технологии. STEM урока е иновативна форма, която дава възможност учениците да приложат знанията си в живота.