Ученици представиха големите български манастири

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

На 2 април 2021 г. се проведе  интегриран урок  за учениците от 4 клас на ЧСУ “Аз съм българче“, изучаващи православни християнски ценности и традиции. Дарина Кючукова – учител-богослов при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, и Радостина Костадинова – класен ръководител на четвъртокласниците, подготвиха урок на тема: „Манастирите в България“. Той бе реализиран в електронна среда от разстояние. В урока бе използван модела „Учениците като учители“. Учениците бяха разделени на групи по 4 деца. Всяка група трябваше да подготви презентация за голям български манастир, която да представи пред съучениците си. Занятието обогати знанията на учениците за тези уникални със своята архитектура и стенописи свети места, които са съхранили националните ни ценности през вековете.