Ученици от школа ПХЦТ направиха дарение за социалната кухня към ДПЦ „Св. Архангел Михаил“

Архив Православни християнски ценности и традиции- Юлия Христова

Първото българско училище във Варна, намиращо се на ул. „27 юли“ №9, посетиха ученици от ОУ „Стефан Караджа“. Всички те са възпитаници на г-жа Юлия Христова от школа „Православни християнски ценности и традиции“ към ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Учениците и техните класни ръководители получиха благодарствени грамоти за направените от тях дарения за нуждите на социалната кухня към Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил“.

smart