Ученици от ОУ „Антон Страшимиров“ учиха правилата за безопасно движение по пътищата

Архив Православни християнски ценности и традиции- Стойка Димова

Бинарен урок, посветен на правилата за безопасно движение по пътищата, се проведе в ОУ „Антон Страшимиров“ във Варна. Г-жа Стойка Димова, учител в школа по „Православни християнски ценности и традиции“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, и г-жа Петя Димова, начален учител във втори клас,  привлякоха вниманието на децата към този изключително важен въпрос.

„В нашия динамичен живот превенцията по безопасност на движение е наложителна още от най-ранна детска възраст.“, сподели Стойка Димова.

Урокът започна с викторина. Въпросите към учениците бяха свързани с правилата за движение по пътищата, светлините на светофара и видовете пътни знаци.

Урокът продължи с игрово-познавателен момент за затвърдяване на вече придобити знания и умения. За целта бе организирано състезание между два отбора.

В края на занятието имаше и изпълнение на пиано.

„Учениците обогатиха своите знания, умения и компетенции за основните правила за безопасно движение. Научиха много за пътните знаци, за сигурността и безопасността по пътищата. Това те демонстрираха с голямо старание и удоволствие в предложените им игри и пожелаха следващата година отново да проведем такъв урок, но на открито в училищния двор, където при възможност да поканим и лице отговарящо за реда по пътя за движение.“, каза в заключение г-жа Димова.