Ученици от ОДК участваха в проучване за доброволчеството

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Снимки: Емилиян Ялъмов

Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ извършва национално представително проучване, свързано със състоянието на доброволчеството и доброволческия сектор в страната. Проучването е част от проект „VERA – Voluneeting, Equality, Rights, Action“, финансиран от CEV – European Center for Volunteering – Европейски доброволчески център. Проучването включва онлайн анкети и организиране на фокус групи в различни райони в страната.

Фокус група „Реалност, нагласи и многообразие в доброволчеството в България” събра доброволци от Варна, за да дискутират проблеми и нагласи за участие в доброволчески инициативи. Представители на школа по гражданско образование „Младежки парламент – Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, също взеха участие в мащабното проучване. В двучасова среща учениците дадоха своите предложения на база своя опит и участваха активно в дискусията.