Ученици от „МП – Европейски мост“ взеха участие във Втората регионална селекционна сесия към Европейския младежки парламент

Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Ученици от школа по гражданско образование ,,Младежки парламент – Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, взеха участие във Втората регионална селекционна сесия към Европейския младежки парламент  България (2nd Regional Selection Conference of European Youth Parliament Bulgaria).

Срещата се проведе между 24-26 ноември т.г. в София. Темата беше ,,Осигуряване на устойчиво бъдеще за младите“ и присъстваха представители на държави от цяла Европа.

Делегатите бяха разпределени в седем комисии по различни теми, обхващащи сферите на икономиката, културата, валидирането на личните права и екологията. В рамките на два дни, те имаха за цел да помислят за актуални проблеми, засягащи Европейския съюз и да предложат решения на съответните проблеми.

Третият ден беше отреден за Общото събрание на всички участници, като всяка от комисиите представи своята работа, а останалите задаваха въпроси и изказваха своите предложения към съответната група.

Делегатите от ОДК се справиха успешно с поставената им задача, създадоха нови приятелства и се забавляваха.

Адрияна Вашева, репортер на вестник „НахОДКи“