Ученици използваха „Енвижън“* в бинарен урок

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

“Ден на християнското семейство“ бе темата на бинарен урок, който се проведе с ученици от 2в клас на ОУ „Панайот Волов“ във Варна. По време на занятието  от децата бе използвана многомишкова технология „Енвижън“. Учениците се обучават в школа „Православни християнски традиции и ценности“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, с ръководител г-жа Дарина Кючукова.

* Системата „Енвижън“ изисква един компютър, проектор и „мишка“ за всяко дете. Учителят управлява урока чрез своя лаптоп, децата виждат учебното съдържание на проектор, електронна дъска или голям монитор. Със своите „мишки“, децата вземат активно участие в час.