Ученици дискутираха безопасното движение по пътищата

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

Бинарен урок на тема: „ В населено място. Извън населено място“ се проведе на 23.02.2022 г. в ОУ “Панайот Волов“ – Варна. В занятието взеха участие ученици от 4 „а“ клас. Урокът бе реализиран от г-жа Ирина Владимирова, класен ръководител на децата  и г-жа Дарина Кючукова, ръководител  на школа „Православни християнски ценности и традиции“ при ЦПЛР- Общински детски комплекс, гр. Варна. По време на урока се проведе дискусия за безопасността по пътищата в извън населени места и спазването на правилата за движение в населено място.