Ученици демонстрираха познания за безопасно движение по пътищата

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Владимир Николов

Практическо занятие по безопасно движение по пътищата се проведе на специализираната открита площадка по БДП в ОУ“ Васил Априлов“, гр. Варна, на 10.05.2022 г. В занятието участваха ученици от Школа православни християнски традиции и ценности с ръководител Владимир Николов, както и ученици от 3 А и 3 Б клас на училището, съответно с учители г-жа Дарина Димитрова и г-жа Елена Кузманова. Г-н Николов откри мероприятието с кратко слово за грижите и обучението на децата по БДП. Учениците изпяха няколко песни с подходящо съдържание, демонстрираха познаване на знаците за движение по пътищата и практически умения, като участници в движението. Гости на събитието бяха г-жа Севдалина Жекова, директор на ОУ „Васил Априлов“ и г-жа Монка Николова, директор на ЦПЛР-Общински детски комплекс, гр. Варна, която поздрави участниците с постигнатите резултати.