Учебните занятия в школите на ОДК се преустановяват

Uncategorized

До второ нареждане да бъдат преустановени извънкласните дейности с деца и ученици във всички центрове за подкрепа за личностно развитие, в школите и клубовете в Младежкия дом.“ Това гласи разпореждане на г-н Иван Портних, кмет на Варна.