Участие на школите от ОДК в Благотворителен концерт

Uncategorized

На 20.10.2015 г. във Фестивалния комплекс се проведе Благотворителен концерт „Приятели на Николаевка“, за финансиране строителството на камерна зала.

В концерта участваха Школа „Балет“ , школа „Вива денс“, ДВА“Сребърни звънчета“ и ФА „Българче“.