Участие  на ТА“Българче“във  Фолклорен коледен празник “Дряновица“2017

Uncategorized

На 16.12.2017 г. в ДКС се проведе  Фолклорен Коледен празник „Дряновица“, организиран от община Варна. В празникът  участва  ТА“Българче“ с ръководител Ирена Станева.