Участие на преподавател от Общински детски комплекс в ERUA-Workshop

Архив Кино школа "Братя Люмиер"

На 5 и 6.12.2022 г. в датския университет „Роскилде“ се проведе уъркшоп, в който поле за изява намериха млади научни работници от „Европейският университетски алианс за реформи“. Целта на семинара бе да улесни обмяната на опит около развитието на интердисциплинарни изследвания. Разработването на интердисциплинарен изследователски подход се превръща във значим модел за стратегическите изследвания. Семинарът даде дефиниция за интердисциплинарните изследвания и модели, предложи  подходи и как да се включат в изследователска дейност на неакадемичните сектори. „Европейският университетски алианс за реформи“ е част от Европейската университетска инициатива, целяща да консолидира най-напредналите висши училища в Европа. ERUA се формира от University Paris-8, University of Konstanz – Германия, Roskilde University – Дания, Нов български университет и University of Aegean – Гърция. Сред взелите участници бе и Елица Матеева, в качеството си на млад научен работник, който изследва съвременното датско кино.

„Бяхме разпределени в групи. Аз работих с млад учен от Абиджан, чиято специалност е лингвистиката – той изследва африканския език бомбара. Предизвикателството бе две различни дисциплини да се опознаят помежду си чрез езика на киното. Съсредоточихме се върху 1995 г.. Тъй като се занимавам с датския манифест за кино „Догма 95“ и предложих на колегата Сангаре Сайка тази година, той се сети за образец на африканското кино от този период „Гимба, Тиранинът“. Двамата си изпратихме линкове към филмите. След това написах кратка концепция, кое обединява в кино изказа двата филма и кое е различното, а Сангаре, като човек на езика, направи редакция. Бяхме адмирирани от участниците, защото за тях това бе най-некомерсиалният и същевременно най-интересният проект,  защото изкуството обединява  различни светове. Преди да се разделим със Сангаре, си обещахме да работим отново. Двамата бяхме много ентусиазирани, писахме в късните часове на денонощието, гледахме заедно кино чрез електронни платформи. Надявам се да получа кредити и покана по програмата ERUA, за да имам възможност да бъда резидент на университета в Дания, така ще допълня изследванията си по научната ми работа“, споделя Елица Матеева, ръководител на кино школа „Братя Люмиер“.

Снимки: архив Е.Матеева

 

 

Инфо линкове към събитието

https://events.ruc.dk/youngresearcher/conference

програмата

https://events.ruc.dk/youngresearcher/program

https://events.ruc.dk/youngresearcher/venue-and-practical-information