Участие на ОДК в ХІ НК“Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век“

Uncategorized
От 3 до 5 ноември 2011г. Варна беше  домакин на единадесетото издание на Националната конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век“.Освен с  доклади  на г-жа М. Николова, С. Папазова и Юл. Кавръкова, в конференцията  активно  участваха децата от  школите по Гражданско образование – „Европейски мост“ и Детски парламент, които представиха  иновативни методи във ежедневната  си работа.

 

В рамките на  конференцията  ДЮТ „Златното ключе“ представи Моноспектакълът „Козет“. а Детски хор  „Д.  Христов“   представи  в празнично  матине  „Часът на  Дисни“.