Участие на директора на ЦПЛР-Общински детски комплекс, град Варна – Монка Николова в Международен Санкт-Петербургски образователен форум

Uncategorized

По покана на организаторите от 26 до 30 март 2018 г., Монка Николова – директорът на ЦПЛР-Общински детски комплекс, гр. Варна, присъства на Международен Санкт-Петербургски образователен форум.
За девета поредна година Санкт Петербург става столица на руското образование, отворена платформа за дискусии, обмен на опит и откровен професионален диалог между водещи учители и експерти в областта на образованието. Отначало форумът се е провеждал само с участници от училищата в града, след това се включват учители и специалисти от други райони на Руската федерация и само за няколко години се превръща в международен. Днес това е междуинституционално събитие – изключителни учени, педагози, политици, образователни лидери, обществени дейци и културни дейци обсъждат проблемите на глобалното образование като основа на развитието на обществото и изграждането на бъдещето.


През 2018 г. на форума присъстват повече от 400 участници от 40 руски региона, както и от Австрия, Беларус, България, Казахстан, Киргизия, Молдова, Словения, Финландия,
Монка Николова участва в пленарните заседания по предварително предложената програма по следните тема: „Инициативи в образованието от зараждането им до реализацията“, което се провежда в СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» и „Ефективна образователна организация в информационна среда“ в Гимназия № 24 “И.А. Крылов“.
На 30 март 2018 г. в Президентската библиотека „Б.Н.“Елцин“, присъства на тържественото заседание на форума на тема: „Съвременното образование: новите реалности“. Участниците са приветствани от губернатора на Санкт-Петербург – Г.С. Полтавченко, министъра на образованието и науката на Руската федерация – О.Ю. Васильева, упълномощения представител на председателя на Руската федерация за правата на детето А.Ю. Кузнецова, председателя на Комитета по образованието на Санкт-Петербург – Жанна Воробьова и др.
Изключително полезна е срещата между двамата директори на две сродни институции като дейност – Санкт-Петербургският Дворец за детско-юношеско творчество и Общинският детски комплекс във Варна. Монка Николова и Мария Катунова са обменили информация за организацията на дейността на двете институции и са планирали творчески обмен на школите през 2020 г.
„Безкрайно съм впечатлена от условията, в които развиват таланта си руските деца – в бивши руски дворци“, с възхищение и малко завист, каза Монка Николова след завръщането си.