Участие в „Шоу на талантите“

Uncategorized

На 5 декември учениците от І ОУ  участващи в школа ПХЦТ с ръководител  Радостина Попова се включиха в организираното от училището „Шоу на талантите”. Децата с песен протегнаха ръка на своите съученици и запознаха аудиторията със силата и значението на вярата надеждата и любовта.