Успех на школата по ботаника

Uncategorized

От 7 до 9 ноември 2008 в Силистра се проведe Седмото Национално състезание по природни науки и екология, организирано от МОН и РИО-Силистра. Представителите на школата по ботаника при Общински Детски комплекс – Варна Теодора Сутева и Десислава Комитова участваха във възрастовата група от 15 до 19 години с изследователски проект на тема „Проучване на флората и растителността в защитена местност „Побити камъни“, пряко свързан с реализацията на три проекта, финансирани от МОН: „Варненска ученическа академия в областта на природоматематическите науки – учебна 2007/2008 година“, „Натура 2000 в класната стая“ и наскоро стартиралият „Варненска ученическа академия – учебна 2008/2009 година“. Под вещото научно ръководство на ръководителя на школата – завеждащ отдел „Природа“ към Регионален Исторически музей – Варна ст.н.с. ІІ ст. дбн Мариана Филипова – Маринова и уредника в Природонаучен музей – Варна Стоян Вергиев, двете ученички от XIIа клас на III ПМГ „Акад. Методий Попов“ – Варна спечелиха трето място в крайното класиране, а получената оценка Отличен 6.00 се признава за кандидат-студентски изпит по биология за специалностите в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

sertifikat_suteva.jpg sertifikat_komitova.jpg gramota_suteva.jpg gramota_komitova.jpg
belejka_suteva.jpg belejka_komitova.jpg silistra2008.JPG

Вашият коментар