Уастие на учениците от ‚Младежки парламент – Евопейски мост“ във втората национална конференция на European Youth Parliament Bulgaria

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Девет ученици от школата по гражданско образование „Младежки парламент – Европейски мост“ при ЦПЛР – ОДК, Варна ще вемат участие в третата за тази учебна година сесия на Европейския младежки парламент – България – 2nd National Selection Conference of EYP Bulgaria. Тя ще се състои от 31 март до 4 април в Пловдив. Темата на сесията е „Запазване на миналото и иновации в бъдещето. Почитане на нашето наследство,  докато ковем нов път напред“. Традиционно възпитаниците на школата вземат масово участие, като селекцията на кандидатите е своеобразен успех, а сесиите се провеждат на ангкийски език. Подборът се извършва след предварително одобрение на подадена от всеки кандидат форма за регистрация, в която се преценява възможността за участие чрез мотивационни въпроси и развиване на теза. Мисленето на учениците за бъдещето трябва да бъде глобално,  да се изгражда на база почитане на миналото, отчитане на различията, но и в търсене на общото благо по целия свят.