ТЪРЖЕСТВЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ, ПОСВЕТЕН НА 65 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНА ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВАРНА И 25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОДК

Uncategorized

Снимки: Желислав Николаев от школа  „Художествена фогография“ с ръководител Надежда Шипкова