Тържественото откриване на XV-та Национална пролетна сесия на българските детски и младежки парламенти

Uncategorized

 ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ОДК-ВАРНА – ДОМАКИН НА XV НАЦИОНАЛНА ПРОЛЕТНА СЕСИЯ НА ДЕТСКИТЕ И МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТИ И СЪВЕТИ В БЪЛГАРИЯ

На 02.04.2015 г., от 14.30 ч. в зала ”Пленарна” на Община Варна  се проведе тържественото откриване на XV-та Национална пролетна сесия  на българските детски и младежки парламенти и съвети в Р България. Тя е под надслов „Толерантността – хармония в различията”. Младите хора, участници  във форума са от 38 общини в страната и ще  бъдат  във Варна до  до 5 април.

Гости на събитието бяха Славчо Славов – Председател на ПК „Образование и наука“ при ОбС, Светлана Пасева – началник в Дирекция „Младежки дейности“ и Монка Николова – директор на Общински детски комплекс – Варна, които поздравиха младите хора и им пожелаха ползотворна работа през трите дни, в които ще  бъдат гости  на Варна.

Пред участниците  беше прочетен Поздравителен адрес,    изпратен от Янка Такева – Председател на СБУ.

На XIV-та пролетна сесия през2014 г, в гр . Гоце  Делчев., община Варна и Детски и младежки парламент към  ОДК  бяха единодушно избрани за домакини на  XV-та пролетна сесия.

Настоящата сесия има за цел да повиши капацитета на младежките организации за зачитане и приемане  на различията, осмисляне на културата на толерантността, за вникване в нейните ежедневни измерения, за осъзнаване отговорността на всеки за взаимното разбирателство и уважение между хората и недопустимостта на прояви на нетолерантност.

Срещите спомагат за конструктивния диалог между младежките организации и местната и централна власт и стимулират повишаването на активността на младите хора в страната.

Във Варна младите хора от цялата страна   ще  споделят своите разбирания за проявите на толерантност, нейните измерения и ще обменят  добрите практики в организациите си. Ще работят по групи, заедно ще направят „Дърво на толерантността” и ще създадат един общ документ.  Ще дискутират въпроси, свързани с темата и влиянието, което младите хора могат да окажат в името на положителната  промяна в бъдеще.  Поканени са специалисти от различни сфери на обществения и културен живот в град Варна, които ще бъдат техни модератори.

Предвидена е и културна програма – участниците в събитието ще имат възможност да опознаят историческото минало и да посетят забележителностите на   Варна.

Снимки от откриването на сесията