За родителите

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия

 

Театрално студио „Вълшебната завеса“ ще проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА на 30. 09.2022 г. от 18:30 ч. в Концертна зала на Младежки дом.

За въпроси и допълнителна информация:

Димитър Ялнъзов, тел.  0895/ 419 433

Новоприетите деца за учебната 2022/2023 г. в ТС „Вълшебната завеса“ са с номера: 13649, 15022, 14861, 13772, 15347, 13811, 14378, 14652, 15071, 13762, 15442, 13876, 14026, 13713, 15468, 13632, 13953, 13721, 14100, 14817, 13903, 14514, 15432, 14701 и 15378.