Театрална школа „Глобус“ проведе открит урок пред родители

Архив Театрална формация "Глобус"

Снимки: Емилиян Ялъмов

Театрална школа „Глобус“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, изнесе открит урок, посветен на народните будители. Възпитаниците на г-н Ивелин Андреев представиха  пред своите родители в Младежки дом – Варна, части от произведения на Паисий Хилендарски, Петко Славейков, Васил Попович, Иван Вазов, Добри Чинтулов, Христо Ботев, Георги Раковски, братя Миладинови. Участие в урока взеха деца от 5 до 18-годишна възраст. „Целта бе да покажем какво сме постигнали като правоговор и техника на говора при най-малките, които са в школата едва от няколко седмици, а също и съпричастността на децата към корените на съвременния български език, формиран по време на българското Възраждане.“, заяви г-н Андреев. Специален гост на събитието бе г-жа Монка Николова, директор на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна.

АЛБУМ СЪС СНИМКИ