ТА “Българче“ започва репетиции в Младежки дом

Архив

01.10 /вторник/ от 18:00 до 19:00 часа, зала 13 /Младежки дом/ – всички новоприети деца

01.10 /вторник/  от 19:00 до 20:00 часа, зала 13 /Младежки дом/ – всички деца, които започват втора и трета година от групите на Жасмина Станчева,

/първа репетиция за разпределяне на по групи /.

 

01.10 /вторник/ от 19:00  до 20:30 часа, зала 12/Младежки дом/ – всички деца от малките концертни групи на Ирена Станева

04.10 /петък/ от 19:до 20:30 часа, зала 1 /Младежки дом/ – всички деца от големите концертни групи на Ирена Станева