За родителите

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия

Танцов ансамбъл „Българче“ ще проведе родителска среща за всички новоприети деца на 27.09.2022 г., вторник, от 18 ч.в Концертна зала, Младежки дом – Варна.
За въпроси и допълнителна информация тел.: 0878/ 126 069
Ирена Станева, старши учител