Състезание „Предприемачи в училище“

Uncategorized

Събитието беше съвместно организирано от клуб „Млад предприемач“ към Студентски съвет на Икономически университет-Варна, Кариерен център, Катедра „Аграрна икономика“ и Общински детски комплекс – Варна, специално за учениците от школа „Европейски мост“ и студентите на ИУ-Варна. Петъчния следобед на 25 ноември събра младежите заедно, за да работят по екипи над специално подготвен казус. Разполагаха с два астрономически часа време за работа и трябваше да измислят иновативно и креативно решение на ситуацията, в която бяха поставени. След усилена подготовка, екипите трябваше да представят своите идеи пред жури в рамките на 5 мин. То беше в състав: Григория Иванова – зам. директор на ОДК –Варна, доц. д-р Гергана Славова – преподавател от катедра „Аграрна икономика“ и Нина Гаджева – Председател на клуб „Млад предприемач“. Екипите, които показаха най-интересните разработки бяха: „Care for Балкана“, които заеха третото място, „Green spirit“ на второ място и изключително иновативните „Mountain Lotus“, които бяха първенците на състезанието. Организационният екип на събитието благодари на всички участници за активната работа, многото усмивки и креативните решения!

Нина Гаджева