Съвместна изложба на Школа „Палитра“ и „Препариране и зоология“

Uncategorized
На 1 юни в МОЛ ВАРНА  беше открита съвместната изложба на единствената  в България школа по  препариране и зоология и школа  по изобразителни и  приложни изкуства „Палитра към ОДК – Варна.
Школата по препариране с ръководител Георги Райчев се посещава от 40 деца в различни възрастови групи. Освен практически познания в школата те се запознават с видовете птици, насекоми, бозайници и риби, с биологичните им особености и начин на живот. Школата провежда ежегодно експедиции с изследователска цел.

Гост  на  откриването  на  изложбата беше  Областния управител на Варна – г-н Данчо Симеонов. Той разгледа внимателно творбите  на  децата  от школата и ги  поздрави за прецизната изработка на експонатите и за фантазията, която  влагат в  работата си.

Голям интерес предизвикаха дневниците на школата,  в  които  подробно,  със снимков  материал са описани експедициите  на школата.

Школа „Палитра” с ръководител Йорданка Аргирова обучава деца от 5 до 18 години, разпределени в различни нива и групи. Изучават се изобразителни и приложни техники. Работи се по конкурсни теми, от които школата е спечелила много различни награди.Заниманията разгръщат въображението и фантазията на децата, и развиват индивидуалните творчески умения.
Децата  от школата  разказаха  на  гостите за  творческия процес в „Палитра“ за пленера, на  който  скоро участваха и презентираха творбите си.

Вашият коментар