Съвещание на директорите на ЦПЛР се проведе във Велинград

Архив

От 23 до 25 октомври ЦПЛР-ОДК Велинград беше домакин на Националното съвещание на директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие, организирано от Националния дворец на децата. В работата на съвещанието участие взе и Монка Николова-директор на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна. На срещата бяха обсъдени новите и изменените нормативни документи, касаещи системата на образованието, Националния календар за изяви по интереси, особено внимание се обърна на предстоящата атестация на педагогическите специалисти. На срещата присъстваха експерти от МОН, които поеха ангажимента да се разработи Национална програма за ЦПЛР. От името на управителния съвет на Асоциацията на Центровете за подкрепа за личностно развити в България, чийто председател е Монка Николова, беше предложена да се осъществи обмяна на опит в национален мащаб между учителите по съответни направления. Варна ще домакинства срещата на учителите, които се занимават с театрално изкуство, НДД ще събере преподавателите от танцовото изкуство, Кърджали ще посрещне учителите от изобразителното и приложното изкуство, Столичният център за изкуство и култура покани учителите от музикалното направление. На Монтана се падна спортното направление. „Надявам се, тези срещи да се осъществят и да се разширят, защото, когато се съберат на едно място хора с общи интереси, стават чудеса, пък и макар без квалификационен кредит“, каза Монка Николова.