За родителите

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия

След проведения на 17.09.2022 г. кастинг за допълване на групите на Студио „Балет“, бяха приети следните деца с регистрационни номера: 15283, 15100, 14507, 15083, 13901, 13602, 15015, 15099, 15211 и 15441.
Първата репетиция на Студио „Балет“ ще бъде в понеделник 03.10. 2022 г. от 17:00 ч. в зала 13 на Младежки дом.
За повече информация тел.: 0878/ 362 028
Бистра Бъчварова, хореограф и педагог