СТАТУТ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО…“ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И КОМПЮТЪРНА РИСУНКА, ВАРНА 2019 г.

Архив