СТАТУТ НА ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО…“ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА, ВАРНА 2018 г.

Uncategorized

Изтеглете статута от тук: Морето-2018.doc