Среща на членовете на Детски парламент Варна с Младежки департамент Нор, Франция

Uncategorized

От 24 до 26 април най-после се състоя дългоочакваната среща на членовете на Детския парламент –Варна  с членовете на Младежкия съвет –департамент Нор, Франция. Община Варна и департамент Нор са в тясно сътрудничество и  Община Варна е  от малкото партньори на департамента, които са с еквивалент на младежки съвет на департамента – това е Детският парламент. За 20 годишнината на Младежкия съвет на департамента от 15 до 17 април 2010 беше поканена делегация от общинския Детски парламент на Варна.

Младежкият съвет на департамента (CDJ) е създаден преди 20 години и се състои от 79 избрани (по подобие на Областния съвет на Нор). Младежите се избират в началото на 4-ти клас за мандат от две години. Те са на  възраст 13 – 15 години.

Съпоставяйки целите, волята и особеностите на двете организации, беше предложен проект за съвместна работа по темата отношения « момчета – момичета ».

Целите на проекта « момчета – момичета » са :

–          да се обменят представите между момичета и момчета в рамките на всеки от двата парламента и двата парламента помежду си,

–          да се обменят представите за пол и за културни различия (културните различия могат да произтичат от пола, а не от различната страна)

–          да се обединят младите за анализ от европейско равнище, да им се помогне да вникнат в понятието « Европейски съюз »,

–          да се ангажират в дискусия за гражданското съзнание и да се разпространят резултатите на европейско ниво,

–          да участват в сближаването на администрациите, избраните и младежите от департамент Нор и община Варна.

Двете младежки организации започнаха работа по проекта през 2011 г. Първата част беше да направят описание на настоящото състояние на отношенията « момичета – момчета » с 10 думи (от типа моментна снимка) :

– Детският парламент – Варна избира 5 думи, които описват отношенията момичета – момчета, както и описание на тези думи максимум с 5 реда;

– CDJ избира 5 думи, които описват отношенията момичета – момчета, както и описание на тези думи максимум с 5 реда.

Българските думи са илюстрирани от младежите от CDJ и обратно.
Работата по съвместния проект продължава.

Два дни младите хора работеха по проекта –  илюстрации на думите и дизайн на книжката. Кметът на Община Варна прие представителите на двете организации и проведе с тях приятелски разговор.

Детски парламент  запозна френските си приятели с историческото минало на Варна – посетихме Римските терми,  Етнографския музей, Аладжа манастир, както и с красивата природа в Национален парк „Златни пясъци”.

Накрая се разделихме с дълги прегръдки и сълзи!