Среща на `Европейски мост` с д-р Андрей Ковачев

Uncategorized

На 17.06.2012 се състоя среща с евродепутата д-р Андрей Ковачев в клуба на Младежкия ГЕРБ във Варна. На нея присъстваше и нашата школа „Европейски мост“. Събитието протече като интерактивна дискусия, в която взе участие цялата публика. Коментираха се редици теми, присъстващи в общественото пространство и вълнуващи мнозина.
По отношение на кризата, настъпила в Европейския съюз, се предвижда откриване на нови работни места за младите. Това ще доведе до достигане на финансови решения и до съживяване на пазара. По този въпрос е създадена инициативата „Първа работа“, чрез която посредством откриване на 25 000 вакантни работни места или стажове ще се постигне постоянна заетост и ще се намали осезаемо нивото на безработни до 29-годишна възраст. Коментира се и връзката между специалностите, от които младите могат да избират, за да завършат своето висше образование, и пазара. Те трябва да предоставят бърза реализация, да бъдат търсени и приложими.
Друга тема, която беше дискутирана, беше Лисабонската стратегия, която вече е с ново наименование – „Европа 2020“. В родината ни сме заимствали тази идея и е създадена „България 2020“, в който проект активно участие взима президента Росен Плевнелиев. Главният стремеж пред тези стратегии е повишаването на стандарта на живот в България, който трябва да достигне съпоставимо ниво с този в другите държави от ЕС. Подобни цели са поставени и с оползотворяването на финансите, влизането в употреба на иновации и достигането на желаните параметри на икономическо ниво.
Обърна се внимание и на финансовия период 2007-2013 г., по време на който трябва да се постигне усвояване на финансовата рамка от 21 млрд. лв. по 7 различни оперативни програми. Ако това се случи, рамката за следващия период ще бъде чувствително увеличена, за да се стимулира развитието на държавата ни.


Това развитие трябва да се случва на местно и регионално ниво, по подобие на идеята за Европа на регионите. Създават се все повече европейски проекти. Търси се координация  между местна, национална и европейска власт, и тяхната мобилизация.
Въпросите, които зададе публиката, бяха предимно на политическа тематика. Коментира се бъдещето на Великобритания и Гърция в Европейския съюз и Еврозоната, както и влиянието върху България при евентуално излизане на Гърция от Еврозоната. Изключително любопитен беше въпроса за включването на България към Еврозоната. Отговорът, който д-р Андрей Ковачев даде е, че на теория тази възможност е реална, тъй като чрез валутния борд сме свързани с еврото, но на практика това може да стане след стабилизиране на икономическото състояние в държавата ни.
Срещата завърши с коментиране на оперативните програми, по които може да кандидатства всеки, беше описано протичането на един ден в Европейския парламент и дискутирана визията за бъдещето на въвеждането на часове по Гражданско образование в училищата.

Виктория Димитрова