„Сребърни звънчета“ в концерта, посветен на 3 март

Uncategorized

Участие на ДВА“Сребърни звънчета“ в Празничния концерт по случай Националния празник на РБългария, който се проведе на 3-ти март 2016г. в зала 1 на ФКЦ – Варна.