Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали
по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Вътрешни правила ЗЗЛПСПОИН