Семинар за водене на дебати

Uncategorized

Младите европейци от новата школа към ОДК „Европейски мост” наскоро имаха интересно занимание. Илиян Илиев – социолог, проведе обучение на тема: ”Основни принципи и методи за водене на дебати”.

Семинарът предизвика голям интерес. Учениците от школата ще имат по една тема за дебати всеки месец. По научен, но достъпен начин господин Илиев успя да запознае всички присъстващи с методите и основните принципи при воденето на дебати. А това много се харесва на младите хора, които имат желание да бъдат част от дискусиите, конструктивно да участват в демократичните процеси при вземане на рационални и основани на моралния избор решения.

Накрая децата демонстрираха своите умения в импровизиеран дебат на тема: ”Нужни ли са граници за ЕС? Отвореност и затвореност на ЕС”.

Убедена съм, че такъв тип занятия ще спомогнат за изграждането на самосъзнанието и чувството за отговорност у младежите и те ще усвоят повече знания, умения и ще имат ясно изградена позиция, за да виждат своето място в обществото и да бъдат съпричастни на процесите, които се извършват в него.

Нека да им пожелаем на добър час в интересния свят на дебатите!

Пишете ни на email: eu_bridge@hotmail.com

Вашият коментар