Седем наши ръководители на школи с отличия от „Новатори в образованието“

Архив Детско-юношески театър "Златното ключе" Кино школа "Братя Люмиер" Литературен клуб и младежки медиен център "Касталия" Православни християнски ценности и традиции- Стойка Димова Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост" „Православни християнски ценности и традиции“- Владимир Николов „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

Седем ръководители на школи в ЦПЛР – Общински детски комплекс във Варна бяха отличени от педагогическия конкурс „Новатори в образованието“, организиран от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

За участие в конкурса заявки са изпратили общо 153 учители, директори, заместник директори, психолози, ръководители на образователни центрове и др. Допуснати са били 117 конкурсни материала. 55 от тях са номинирани с призови места и ще получат грамоти, сочи официалната статистика на организаторите.

Отличените преподаватели от ОДК – Варна са:

Сия Папазова със Специална награда за образователно новаторство за статията „От късия разказ към неговия театрален аналог – Универсалният и различният урок  върху текста на „Дамата с кученцето“ на  А.П.Чехов“

Папазова получава възможността за публикация в рецензирани списания на Университета – сп. „Педагогически Алманах“ и сп. „Образование и квалификация“

Магдалена Маркова с III награда за статията „Съвременни методи за формиране на общочовешки ценности на деца-творци и ранна професионална ориентация“

Дарина Мавродиева – Кючукова с III награда за статията „Приобщаване на децата със специални образователни потребности към православните християнските ценности и традиции и методи на обучение“

Елица Матеева с II награда за есето „Как един театрален  критик неочаквано се превърна в „Госпожа“

Долорес Коева със сертификат за престижно участие с есето „Пътуващият човек“

Стойка Димова със сертификат за престижно участие с есето „Добри практики в областта на духовното и нравственото възпитание на децата в извънкласните дейности при изучаването на „Православни християнски ценности и традиции“, като част от образователната система“

Владимир Николов със сертификат за участие с есето „Обучение на деца от уязвими групи  (Работа с ученици от ЦНСТ)“