Св. Йоан Рилски – използване на „многомишковите технологии“* в обучението по религия

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

Открито занятие, посветено на Св. Йоан Рилски, се проведе в  сградата на ОУ „Панайот Волов“ на 19 октомври. То бе за учениците от 1в клас, обучаващи се в школа „Православни християнски традиции и ценности“. Урокът бе реализиран от г-жа Дарина Кючукова, учител – богослов при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна и г-жа Ирина Владимирова – главен учител в начален етап в ОУ „Панайот Волов“. По време на занятието бе използвана многомишковата технология „Енвижън“. Целта бе представяне на изучавания материал по достъпен и интересен начин за малките ученици. Гости на открития урок бяха ученици от 2в клас, които са с класен ръководител – г-жа Таня Боева.

* Системата изисква един компютър, проектор и мишка за всяко дете. Учителят управлява урока чрез своя лаптоп, децата виждат учебното съдържание на проектор, електронна дъска или голям монитор. Със своите мишки, децата вземат активно участие в час.